Урок по родолюбие, посветен на 141 години от Освобождението на България