Музикална-поетична композиция, посветена на Апостола на свободата Васил Левски

Музикална-поетична композиция, посветена на Апостола на свободата Васил Левски, организирана от Детска градина „Роза“ – Сопот.